RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2006. u primjeni je novi Zakon o računovodstvu koji je računovodstveni sustav trgovačkih društava razdvojio na dio društava (veliki) koji primjenjuju MSFI-e i dio društava (mali i srednji) koji primjenjuju “stare” MRS-ove. Budući da su obveznici konsolidacije prema MSFI-ima drukčiji od obveznika konsolidacije prema “starim” MRS-ovima, za mala trgovačka društva koja moraju sastavljati konsolidaciju financijskih izvješća mogu nastati problemi razvrstavanja u velike ili male odnosno srednje poduzetnike.U ovom ćemo članku obraditi neka pitanja konsolidacije financijskih izvješća u skladu s MSFI-ima budući da pretpostavljamo da će konsolidacijska financijska izvješća sastavljati samo društva koja primjenjuju MSFI-e.

  1. Uvod
  2. Odnosi među povezanim društvima i obveznici konsolidacije
  3. Načela i postupci konsolidacije
  4. Računovodstveno evidentiranje ulaganja u ovisna društva
  5. Goodwill i višak stjecateljeva udjela (negativni goodwill)
  6. Postupak konsolidacije financijskih izvješća
  7. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
  8. Ostali podatci u svezi s konsolidacijom, predočavanje i objavljivanje
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)