RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Svrha bilježaka uz financijska izvješća je pružiti korisnicima dodatne informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvješću o promjeni kapitala niti izvješću o novčanom tijeku, a što je potrebno za razumijevanje tih izvješća. Podrazumijeva se da podaci i tabele koje su korisnicima važne, su objavljene u financijskim izvješćima a samo u nekim slučajevima i informacije koje su važne za odlučivanje i donošenje odluka.U ovom članku dajemo naputke za sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća. U ovom članku dajemo naputke za sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća, dok su u RRiF, br. 1/07. dana objašnjenja za sastavljanje financijskih i poreznih izvješća.

  1. Uvod
  2. Citati odredaba iz MRS-ova
  3. Primjer bilježaka uz financijska izvješća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)