RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveznici poreza na dobitak i ove godine trebaju dostaviti svoj godišnji financijski izvještaj za 2006. u Registar koji vodi FINA. Obveza za to proizlazi iz Zakona o registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilnika o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03. i 41/04.). Rok za predaju je 31. ožujka 2007.Poduzetnici podnose godišnji financijski izvještaj na obrascu GFI-POD i u ovom članku dajemo detaljnije upute za njegovo popunjavanje.

 1. Uvod
 2. Tko je obvezan predati godišnji financijski izvještaj za 2006.
 3. Kako popuniti i predati godišnji financijski izvještaj
 4. Koje dokumente treba predati uz "GFI"
 5. Popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja za poduzetnike (obr. GFI-POD)
 6. Godišnji financijski izvještaj za banke i štedionice
 7. Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje
 8. Financijski izvještaj tvrtke u stečaju i likvidaciji
 9. Financijski izvještaj pri statusnim promjenama pripajanja i spajanja
 10. Kada se zakasni s predajom obrasca GFI

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)