RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2006
  • Članak:Autorsko pravo
  • Stranica:93.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Autorsko djelo (čl. 5. ZAP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)