RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2006
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:90.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Prijetnja (čl. 60. ZOO-a)
  • Skriveni nedostatci obavljenog djela (čl. 615. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - osigurani slučaj (čl. 898. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)