RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Plaćanje posebnog poreza na uvezenu sirovu kavu namijenjenu preradi i kasnije izvozu
  • Uvoz koncentrata za kavu
  • Uvoz rabljene jedrilice
  • Povrat posebnog porezna na alkohol, nakon izvoza alkoholnog pića, koji je prethodno bio plaćen, pri ponovnom uvozu robe s vanjske proizvodnje
  • Posebni porez na sanitetsko vozilo

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)