RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porez na dodanu vrijednost
  • Obračun PDV-a na kataloge koji se dijele besplatno
  • Plaćanje PDV-a pri uvozu dobara koja uvozi muzej
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za dobra i usluge koji se nabavljaju za provođenje programa aktivnosti UNICEF-a
  • Obračun PDV-a na usluge odlaganja komunalnog otpada, opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)