RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 2.2006
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:123.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Gubitak prava na nastavak radnoga odnosa kod prijenosa dijela pogona

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)