RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Mjesna nadležnost suda u bračnim sporovima (čl. 54. ZPP-a)
  • Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Privremeni zastupnik (čl. 84. ZPP-a)
  • Suparničari - proširenje tužbe na novog tuženika (čl. 196. ZPP-a)
  • Stvarna legitimacija - materijalnopravno pitanje (čl. 288. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)