RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 2.2006
  • Članak:Pomorsko pravo
  • Stranica:107.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Pomorske tražbine (čl. 688. PZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)