RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Rad s polovicom punog radnog vremena
  • Otpremnina zbog odlaska u mirovinu
  • Ugovor o djelu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)