RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobit
  • Rad izvan radnog vremena - dohodak od nesamostalnog rada/drugi dohodak
  • Porezni tretman dnevnica za službena putovanja
  • Hrvatska pošta d.d., godišnji obračun poreza na dohodak te primitci po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak
  • Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi
  • Isplata zaostalih plaća radnicima hotela "S."
  • Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka - uputa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)