RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2006
  • Članak:Porez na dohodak
  • Stranica:113.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Procjena poklonjenih srećaka radniku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)