RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Tužbeni zahtjev (čl. 2. ZPP-a)
  • Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora (čl. 35. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)