RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06. - dalje: ZUD 138/06.), zamijenio je dotad važeći Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 48/95., 20/97., 68/98., 45/99., 76/99., 92/01., 117/01., 4/02., 117/03. i 42/05. - dalje : ZUD 48/95.), a u obavljanje ugostiteljske djelatnosti unio je novosti koje na drukčiji način nego dosad uređuju uvjete i način obavljanja ugostiteljske djelatnosti.Namjera ovog članka je upoznati ugostitelje i korisnike njihovih usluga s odredbama novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a posebice ukazati na novosti u uređenju odnosa u ugostiteljstvu te razlike između dosadašnjeg i sadašnjeg načina i uvjeta obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

 1. Uvod
 2. Bitne značajke novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 3. Definiranje pojma ugostiteljske djelatnost
 4. Subjekti koji mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost
 5. Pojam i vrste ugostiteljskih objekata
 6. Način poslovanja ugostitelja
 7. Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju
 8. Postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 9. Kampiranje
 10. Ugostiteljske usluge u domaćinstvima građana
 11. Nadzor nad primjenom Zakona
 12. Upravne mjere i prekršajne odredbe
 13. 2. prekršajne odredbe
 14. Prijelazne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)