RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007.-2009. godine
  2. Upute za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2009. godine
  3. Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)