RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Opće odredbe
 • Mirno rješavanje sporova
 • Arbitraža
 • Štrajk
 • Tumačenje ugovora
 • Izmjena, otkaz i obnova ugovora
 • Radni odnosi
 • Radno vrijeme
 • Odmori i dopusti
 • Naknada štete
 • Prestanak ugovora o radu
 • Plaća
 • Zaštita zaposlenika
 • Ostala materijalna prava
 • Osiguranje
 • Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika
 • Dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)