RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Opće odredbe

Normativni dio

 1. Plaće i materijalna prava
 2. Normiranje rada
 3. Radni uvjeti
 4. Izbori u zvanja
 5. Znanstveni novaci
 6. Odmori i dopusti
 7. Sigurnost na radu
 8. Poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi s izvorima opasnosti
 9. Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika
Obavezni dio
 1. Temeljna načela
 2. Mirno rješavanje sporova
 3. Štrajk
 4. Tumačenje ugovora
 5. Izmjena, otkaz, produženje i aneksi ugovora
 6. Ugovorne kazne
Prijelazne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)