RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Opće odredbe
 2. Radna mjesta službenika i namještenika
 3. Plaće i naknade
 4. Radno vrijeme
 5. Odmori i dopusti
 6. Prestanak ugovora o radu
 7. Obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 8. Zdravlje i sigurnost na radu
 9. Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika, sindikalnih vijećnika i predstavnika
 10. Mirno rješavanje sporova
 11. Štrajk
 12. Tumačenje ugovora
 13. Izmjene, dopune i objava ugovora
 14. Prijelazne i završne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)