RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Opće odredbe
 2. Mirno rješavanje sporova
 3. Štrajk
 4. Tumačenje ugovora
 5. Izmjena, otkaz i obnova ugovora
 6. Radni odnosi
 7. Plaća
 8. Ostala materijalna prava
 9. Zaštita na radu
 10. Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika
 11. Prijelazne i završne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)