RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Obvezni dio
  2. Normativni dio
  3. Prestanak ugovora o radu
  4. Zdravlje i sigurnost na radu
  5. Plaće i naknada plaće
  6. Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika
  7. Prijelazne i završne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)