RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do 31. siječnja 2007. poslodavci su obvezni dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu izviješće o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima iz plaće, porezu na dohodak i prirezu na Obrascu IP. Isplatitelji koji su u 2006. godini isplaćivali autorske honorare, nadoknade po ugovoru o djelu, dohodak od kapitala (dividende, zadržani dobitak ostvaren u razdoblju 2001. do 2004., kamate na pozajmice, platili porez na izuzimanja) i druge dohotke na koje su platili porez pri isplati obvezni su o tome izvijestiti ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu na obrascu ID-1. Osobama kojima su isplatili navedene primitke obvezni su uručiti Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2006. godini, na za to propisanom obrascu. U ovom članku pišemo kako treba iskazati podatke na spomenutim obrascima.

  1. Obrazac IP - izvješće o plaći, mirovini, porezu na dohodak i prirezu
  2. Obrazac ID-1 - izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
  3. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)