RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od početka 2007. u primjeni je novi Zakon o poticaju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06., dalje: Zakon), kojim je zamijenjen istoimeni zakon iz 2000. Za novi se Zakon može dati malo bolja ocjena od prije vrijedećeg. Sada je moguće, uz određene uvjete, ostvariti porezne, carinske i potporne dotacije za nove zaposlenike i u postojećim društvima, dok se to do kraja prošle godine odnosilo samo na novosnovana društva. Druga bitna novost jest da se potpore ne mogu ostvariti za ulaganja u područje trgovine, turizma i graditeljstva, nego samo za proizvodno-prerađivačke gospodarske aktivnosti i tehnološko-razvojne centre. Dosadašnja prava stečena prema prije vrijedećem zakonu primjenjivat će se do isteka razdoblja za koje su odobrene. U primjeni Zakona zasigurno će se pojaviti nejasnoće jer sadržava brojne terminološko-pravne i ekonomske dvojbe. U nastavku se daje pregled sadržaja Zakona i komentari nekih odredbi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)