RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Institut višeg naloga, odnosno dužnosti njegova izvršavanja te dužnosti i mogućnosti njegova odbijanja - u okviru hijerarhijskoga, javnopravnog konteksta, nakon sažetog razmatranja pojma hijerarhije, na ustavnopravnoj razini te unutar međunarodnopravnih instrumenata i različitih grana domaćeg prava autor razmatra u ovome članku.

Također se raščlanjuje i materija višeg naloga. Spomenuta je materija zaključno sistematizirana prema kriterijima pravne pozicioniranosti, načina reguliranja, posebnosti pojedinih segmenata javne vlasti i forme naloga.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)