RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Oštećenik koji je pridonio tome da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na razmjerno sniženu naknadu. Riječ je zapravo o institutu doprinosa oštećenika vlastitoj šteti, koji kroz događaj iz sudske prakse autor pri kazuje u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)