RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Konformni koeficijent zateznih kamata za travanj 1999.
  • Stranica:149.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)