RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • Stranica:141.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)