RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Posebnosti kod privremene obustave obrtničke djelatnosti
  • Stranica:79.
  • Autor/i:Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
    Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)