RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Još o akceptnom nalogu
  • Stranica:60.
  • Autor/i:Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)