RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Oporezivanje prijevoznih usluga
  • Stranica:54.
  • Autor/i:Ljubica JAVOR, dipl. oec.
    Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)