RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o radu (Nar. nov., br. 137./04. i 68/05.) ni primjerice ne navodi konkretne slučajeve u kojima poslodavac radniku može dati izvanredni otkaz ugovora o radu. Zato je dragocjena sudska praksa Vrhovnoga suda RH u rješavanju konkretnih slučajeva.

U nastavku dajemo prikaz dviju odluka Vrhovnoga suda RH koje je on donio u revizijskom postupku, u slučajevima izvanrednoga otkaza od kojih se jedna odnosi na (prekluzivni) rok od 15 dana u kojemu poslodavac može donijeti odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu radniku.

Objavljujemo i zanimljivu odluku Županijskoga suda u Bjelovaru (donesenu u žalbenom postupku) prema kojoj se ugovor o radu na određeno vrijeme ne pretvara u ugovor na neodređeno vrijeme ako radnik nakon isteka roka važenja toga ugovora nastavi koristiti godišnji odmor.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)