RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stečajni zakon je od donošenja 1996. mijenjan i dopunjavan četiri puta - 1999., 2000., 2003. te 2006. Svim se tim novelama u različitom opsegu i s različitim uspjehom htjelo uklanjenjem, odnosno modificiranjem nekih postojećih ili unošenjem novih rješenja u zakonsku regulativu, prevladati određene akutne probleme u praksi, ali i funkcionalizacijom, ubrzanjem i pojeftinjenjem stečajnog postupka općenito unaprijediti sustav ostvarivanja stečajnopravne zaštite. U ovom članku iznose se novine u položaju stečajnog upravitelja, odbora i skupštine vjerovnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)