RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U posljednjih dvadesetak godina u svijetu se razvija model izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukturnih i društvenih projekata uz pomoć i uz sudjelovanje privatnoga sektora.

Dok su se prije takve građevine gradile sredstvima iz državnih proračuna, model javno-privatnog partnerstva (Public-private partnership) omogućuje njihovo projektiranje, financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje, uz sudjelovanje i privatnih partnera koji u njihovu ostvarenju dobivaju ključnu ulogu.

Hrvatski je sabor, na prijedlog Vlade RH, 7. srpnja 2006. prihvatio Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva (objava u Nar. nov., br. 98/06. od 6. rujna 06. - dalje: Smjernice) prepoznavši mogućnosti koje javno-privatno partnerstvo pruža daljnjem rastu gospodarstva, ispunjavanju ciljeva infrastrukturnog razvoja te pružanju kvalitetnije javne usluge građanima.

U nastavku prikazujemo sadržaj Smjernica u kojem se daje određenje pojma, oblika i ključnih subjekata javno-privatnog partnerstva te prednosti i nedostatci ovoga instituta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)