RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Danas se poduzeća susreću s velikim tržnim izazovima kao i zahtjevnim konkurentskim okruženjem koje traži proaktivno djelovanje, posebnu energiju, ljudske i financijske resurse, ali i jednostavna mjerenja kojima se može prosuđivati performacese kojima se ostvaruju strateški ciljevi. Kako tu nematerijalnu imovinu pretvoriti u prave vrijednosti za organizaciju, dioničare, kako uspješno provoditi strategiju u praksi - odgovor na to pitanje daje nam model Balanced Scorecard (BSC).

U vezi s ovim napominjemo da 24. studenoga ove godine u Zagreb dolazi R. S. Kaplan, prije profesor računovodstva, a sada profesor za "Leadership Development" na Harvardu, kojeg je Financial Times u 2005. uvrstio u 25 najvećih poslovnih mislilaca, Accenture (Institute for Strategic Change), a Američko udruženje računovođa mu je dodijelilo nagradu za životno djelo radi velikog doprinosa unapređenju menadžerskog računovodstva, te će održati predavanje na ovu temu u Hrvatskoj.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)