RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se obrađuju mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada se dobra uvoze iz inozemstva kao donacija ili kada se takva dobra kupuju u Hrvatskoj iz novčanih inozemnih donacija. Obuhvaćene su i donacije koje se financiraju iz programa EU kao što su PHARE, CARDS i slični.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)