RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pod nazivom autorski honorari, u praksi prepoznajemo primitke koji se ostvaruju za autorsko djelo. Autorsko djelo je izvorna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualno obilježje bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu, a sve u skladu s odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima (Nar. nov., 167/03.). U Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.), autorske honorare prepoznajemo kao drugi dohodak koji se upravo zbog svog obilježja kao intelektualne tvorevine, razlikuje od ostalih primitaka koje u poreznom smislu pripadaju skupini drugih dohodaka. O posebnostima autorskog honorara i načinu oporezivanja pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)