RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2006
  • Članak:Revizijsko uzorkovanje
  • Stranica:69.
  • Autor/i:Tomislav BULAT, dipl. oec.

Sažetak:

Uzorkovanje je koristan alat za stjecanje objektivne sigurnosti o točnosti stanja računa ili točnosti postupaka kad revizijsko ispitivanje obuhvaća usporedbu računovodstvenih informacija s fizičkom dokumentacijom ili imovinom umjesto s kompjuterskim podatcima. Uzorkovanje povećava djelotvornost većine revizijskih postupaka. Često nije praktično revidirati sve transakcije koje čine stanje jednog računa. U takvim slučajevima, revizor odabire jedan uzorak tih transakcija nad kojim provodi revizijske postupke za procjenu slabosti kontrola ili netočnosti novčanog iskazivanja. Ovaj članak sadrži kratak opis revizijskog uzorkovanja, rizik uzorkovanja i druge rizike, izbor pristupa uzorkovanja, uzorkovanje za ispitivanje kontrola i uzorkovanje za dokazno ispitivanje. Više o tome u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)