RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Propisima je uređena obveza da poduzetnici dostave statističkih izvješća za svako tromjesečje u svrhu prikupljanja statističkih podataka. Za pojedinih društava (brokeri, investicijski fondovi i društva, javna dionička društva, mirovinska društva) uređena je obveza izvješćivanja pojedinih nadzornih tijela tijekom godine (Komisija za vrijednosne papire). Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 34) preporuča se izvješćivanje tijekom godine. U ovom članku daju se samo informacije o propisanim financijskim, odnosno poslovnim izvješćima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)