RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se daje pregled važnijih poreznih i računovodstvenih osobitosti vezanih uz proizvodnju i distribuciju knjiga i udžbenika, te ostalih tiskovina nakladnika. U razmatranju proizvodnje nakladnika detaljnije se obrađuje porezni i računovodstveni pristup autorskim honorarima kao sastavnom dijelu proizvodnje svake tiskovine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)