RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Izvješćivanje o sredstvima zajedničke pričuve pri upravljanju stambenim zgradama
  • Stranica:48.
  • Autor/i:Katica BURIAN, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)