RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društva ulažu u vrijednosne papire pa tako i u dionice odnosno udjele drugih društava zbog mogućnosti zarade ako im vrijednost raste na tržištu (na kratki rok), zbog kontinuirane dividende (udjela u dobitku) budući da subjekt u koji je uloženo posluje uspješno, zbog stjecanja drugih poslovnih subjekata kako bi ga mogli kontrolirati ili pripojiti, ili postići neke druge taktičke ili strateške pozicije na tržištu. Namjere društva pri stjecanju dionica, odnosno udjela u drugim društvima imaju svoj odraz i u knjigovodstvu stjecatelja gdje se jasno mora razlikovati namjera trgovanja dionicama i udjelima od namjere kontrole subjekata.

Mala i srednja društva u 2006., primjenjuju objavljene MRS-ove (još nerevidirane), a velika trgovačka društva kao i ona društva čijim se vrijednosnim papirima trguje na burzama odnosno mala i srednja koja se za to odluče primjenjuju MSFI (neobjavljene revidirane MRS-ove). Razlike u evidentiranju poslovnih promjena jednih i drugih društava mogu biti znatne, no to je današnje stanje u zakonodavnom uređenju računovodstva.

U ovom članku razmatra se problem kasnijeg (naknadnog) utvrđivanja vrijednosti ulaganja te pitanje iskazivanja dobitka ili gubitka u poslovnim knjigama ulagača u slučaju promjene iskazane vrijednosti, odnosno dobitka ili gubitka trgovačkog društva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)