RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Težnja je ulagatelja kapitala u trgovačka društva ostvariti što veći prinos i to kontinuirano kroz buduća razdoblja poslovanja. To prisiljava uprave društva da brinu o ostvarivanju težnje vlasnika i vode politiku stalnog unapređivanja poslovanja društva. Računovodstvo osiguravanjem informacija omogućuje vlasnicima, upravi i poreznim tijelima saznanja o ostvarivanju ciljeva poslovanja.

Računovodstvo obavlja poslove temeljene na profesionalnim normama i propisima, a usmjereno je prikupljanju podataka o promjenama na imovini, kapitalu, rezultatima poslovanja i druge. Prikupljeni podatci jesu podloga za sastavljanje izvješća kojima se emitiraju informacije. Računovodstvene informacije moraju imati odgovarajuću kvalitetu, prije svega pravodobnost i pouzdanost. Kvalitetna obilježja informacija ovise uz ostale čimbenike i o dokazivanju urednim i vjerodostojnim ispravama svih prikupljenih podataka, te primjenom elektroničkih uređaja. U računovodstvenoj obradi podataka obvezno koristimo samo uredne i vjerodostojne isprave kako bi poslovne knjige zadržale visok stupanj dokazanosti svega o čemu pružaju informacije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)