RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Izvješće o novčanim tijekovima - klasifikacija stavaka i indirektna metoda
  • Stranica:30.
  • Autor/i:Maja DAMJANOVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)