RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako smo u časopisu RRiF, br. 7/06., str. 77. te RRiF-u, br. 8/06., str. 61. opširno pisali o oporezivanju turističkih usluga, u traženju ispravnog poreznog položaja koji se temelji na odredbama propisa o PDV-u, a koji je uz to prema stvarnoj prirodi pružanja turističkih usluga i realno primjenjiv u praksi, za neke turističke usluge »priča« nije završena te se još uvijek traži ispravno porezno rješenje. Primjena nove stope PDV-a od 10% na turističke usluge, odnosno usluge smještaja, primjenjuju se od 1. siječnja 2006., no pitanje je, primjenjuju li svi porezni obveznici koji pružaju usluge smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima ispravnu poreznu stopu, odnosno koja je stopa uopće ispravna? U nastavku se daje najnovije tumačenje Ministarstva financija kojim se pojašnjava porezni položaj usluga smještaja u kampovima i tzv. all inclusive usluge.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)