RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Proračunski korisnici i neprofitne organizacije tromjesečni statistički izvj. podnose do 20. IV. 99.
  • Stranica:21.
  • Autor/i:Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)