RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Način osiguranja novčanih tražbina danas
  • Stranica:8.
  • Autor/i:Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)