RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
  • Članak:Mjere Vlade na riješavanju problema nelikvidnosti i poticanju podmirenja dospjelih obveza
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)