RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se razmatraju temeljne definicije derivatnih financijskih instrumenata. Posebno se obrazlaže financijska i računovodstvena bit kamatnih swapova, što proizlaze iz transakcije zamjene kamatnih stopa kojim se dvije osobe obvezuju međusobno razmijeniti isplatu različitih vrsta kamata.

Te financijske instrumente temeljem određenih primjera autor razmatra s pomoću danih okvirnih smjernica za računovodstvena postupanja u takvim slučajevima što proizlaze iz MRS-a 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje odnosno Kontnog plana za banke. Na kraju se razmatraju prednosti i nedostatci kamatnog swapa kao i mogućnosti uporabe i preporuka za hrvatsku praksu. U sljedećem broju nastavit ćemo s knjigovodstvenom obradom ove teme.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)