RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza obvezni su, po rješenju ispostave Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, plaćati svi obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke. Utvrđena svota mjesečnog predujma može se temeljem zahtjeva poreznog obveznika promijeniti. O načinu na koji ispostave Porezne uprave utvrđuju nove svote mjesečnih predujmova poreza i prireza te donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na osnovi obrade godišnjih poreznih prijava obrtnika, čiji posao je upravo u tijeku, te zahtjeva poreznih obveznika, pročitajte u nastavku članka.

Napominjemo da su novi porezni obveznici, koji su počeli obavljati samostalnu djelatnost tijekom 2006. oslobođeni plaćanja predujmova poreza na dohodak sve do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)