RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi, početkom travnja izglasani financijski okviri, trebaju EU u srednjoročnom razdoblju od sedam godina (2007. do 2013.) na raspolaganje staviti financijska sredstva potrebna za ispunjavanje budućih unutarnjih i vanjskih zadaća, koje proizlaze iz različitog stupnja razvijenosti unutar EU. Treba ga promatrati kroz nastojanja za zadržavanjem proračunske discipline EU na svim područjima politike te kroz šire okvire proračunskog sređivanja država članica. Prilikom donošenja financijskog programa za 2007. do 2013. vodilo se načelima supsidijarnosti, razmjernosti i solidarnosti, koja su u suglasju s Ugovorom o osnivanju EU. O tome u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)